Hry na PC | Mafia 2 | GTA | Gears of War | Mafia | Warcraft 3 | Stronghold | Vietcong

Battlefield 2

Příkazy

Tyto příkazy můžete psát během hry:

mapList.list - seznam map
mapList.configFile - nastavení cesty k souboru "_mapList.con"
mapList.load - obnoví soubor "_mapList.con"
mapList.save - uloží aktuální seznam map do "_mapList.con"
mapList.mapCount - zobrazí počet map v aktuálním seznamu map
mapList.currentMap - zobrazí ID aktuální mapy
mapList.clear - vymaže aktuální seznam map
mapList.remove [jméno] - odstraní mapu ze seznamu
admin.listPlayers - seznam připojených hráčů
admin.runNextLevel - konec kola a start další mapy
admin.currentLevel - zobrazí ID aktuální mapy
admin.nextLevel - zobrazí ID každé mapy
admin.restartMap - restartuje aktuální mapu
admin.banPlayer [id] [timeout] - zablokování hráče
admin.banPlayerKey [key hash] [timeout] - zablokování hráče podle CD klíče
admin.addAddressToBanList [ip] [timeout] - zablokování hráče podle IP adresy
admin.removeAddressFromBanList [ip] - odstranění IP z blokování
admin.removeKeyFromBanList [key hash] - odstránění CD kľíče z blokování
admin.clearBanList - vymaže všechny seznamy blokování
admin.listBannedAddresses - seznam zablokovaných IP adres
admin.listBannedKeys - seznam zablokovaných CD kľíčů
admin.kickPlayer [ID] - vykopne daného hráčeAutor: Hitman
Vydáno: 20.10.2009
 
Copyright © 2009 hrynapc.net